MATAS

Ova internetska stranica sadrži informacije o hrvatskom prezimenu MATAS. Anyone who knows anything about the origin of this surname or about the history ofᅠMATAS, možete ostaviti poruku u odsjeku za komentare pri dnu ove stranice. Hvala!

Broj pojavljivanja u populaciji Hrvatske: 1.206 (434. po čestoći)