Jegor

Jegor

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Jegor: inačica od Igor

Read Article →
Jug

Jug

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Jug: Cro. South

Read Article →
Jagor

Jagor

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Jagor: inačica imena Jakob, Jakov

Read Article →
Jelaš

Jelaš

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Jelaš: Cro. fir tree (jela)

Read Article →
Julian

Julian

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Julian: Lat. bright

Read Article →
Jak

Jak

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Jak: Hrv. snažan, jak

Read Article →
Jelen

Jelen

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Jelen: Cro. deer (jelen)

Read Article →