Ksaver

Ksaver

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Ksaver: Gr/Arap. bright, radiant

Read Article →
Kalin

Kalin

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Kalin: Gr. handsome, beautiful

Read Article →
Kesten

Kesten

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Kesten: Cro. chestnut tree

Read Article →
Kostreš

Kostreš

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Kostreš: Old Cro. name of unknown origin

Read Article →
Kulomir

Kulomir

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Kulomir: Old Cro. name of unknown origin

Read Article →
Kalisto

Kalisto

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Kalisto: Gr. the most handsome, the most beautiful

Read Article →
Kikaš

Kikaš

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Kikaš: see Kiril

Read Article →