Sebar

Sebar

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Sebar: Old. Slav. free peasant

Read Article →
Sladomir

Sladomir

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Sladomir: Cro. sweet peace

Read Article →
Špiro

Špiro

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Špiro: see Spiro

Read Article →
Sebastijan

Sebastijan

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Sebastijan: Gr. honourable, honest

Read Article →
Slađan

Slađan

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Slađan: Cro. sweek

Read Article →
Štefan

Štefan

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Štefan: see Stjepan

Read Article →