Edmund

Edmund

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Edmund: Ger. zaštitnik posjeda

Read Article →
Enis

Enis

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Enis: Arab/Tur. prijatelj, drug

Read Article →
Edo

Edo

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Edo: hipokoristik od Eduard, Edgar

Read Article →
Enver

Enver

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Enver: Arab/Tur. vrlo sjajan, svjetao

Read Article →
Eduard

Eduard

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Eduard: Ger. branitelj posjeda

Read Article →
Erazmo

Erazmo

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Erazmo: Gr/Lat. vrijedan ljubavi

Read Article →
Edvin

Edvin

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Edvin: Ger. prijatelj posjeda

Read Article →