Fabijan

Fabijan

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Fabijan: Lat. “onaj koji je iz Fabije”###JONATHAN### uzgajivač boba

Read Article →
Flavijan

Flavijan

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Flavijan: Lat. zlatolik, žutolik

Read Article →
Fabricije

Fabricije

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Fabricije: Lat. kovač, obrtnik

Read Article →
Flavije

Flavije

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Flavije: Lat. svjetlokos, zlatokos, žutokos

Read Article →
Fahir

Fahir

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Fahir: Arab/Tur. ponosan

Read Article →
Florijan

Florijan

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Florijan: Lat. cvijet

Read Article →
Farik

Farik

Moguće značenje hrvatskoga muškog imena Farik: Arab. “onaj koji razlikuje dobro od zla”

Read Article →