Adrijana

Adrijana

Moguće značenje hrvatskoga ženskog imena Adrijana:Ilir. more###JONATHAN### Gr. rođena u Hadriji

Read Article →
Amarena

Amarena

Moguće značenje hrvatskoga ženskog imena Amarena:Lat. začinjeno vino

Read Article →
Astrid

Astrid

Moguće značenje hrvatskoga ženskog imena Astrid:Gr. star

Read Article →
Agata

Agata

Moguće značenje hrvatskoga ženskog imena Agata:Gr. blaga, dobra, kreposna

Read Article →
Ambrozija

Ambrozija

Moguće značenje hrvatskoga ženskog imena Ambrozija:Gr. besmrtna

Read Article →
Atifa

Atifa

Moguće značenje hrvatskoga ženskog imena Atifa:Arab. milostiva

Read Article →
Agica

Agica

Moguće značenje hrvatskoga ženskog imena Agica:dem. od Agata

Read Article →