Ženska imena koja počinju slovom “B”

Croatian female girls names that begin with the letter BOvdje možete pronaći popis hrvatskih ženskih imena koja počinju slovom “B”. Popis s imenima nalazi se s desne strane ekrana, a također i pri dnu ekrana. Kliknite na pojedino žensko ime, i na ekranu će se otvorti nova stranica s informacijama o tom imenu.

Ako znate za neko žensko ime iz Hrvatske s početnim slovom “B” koje nije navedeno na popisu, molimo vas da u polju za upisivanje komentara na dnu stranice predložite to ime za uvrštenje u popis. Hvala!

Popis ženskih imena koja se pojavljuju u Hrvatskoj, a imaju početno slovo “B”:

2 Responses

  1. Biserka Križan
    Biserka Križan / 7-21-2018 / ·

    Buga

  2. Vladimir
    Vladimir / 1-10-2019 / ·

    Bernarda

Leave a Reply