PERNAR

Ova internetska stranica sadrži informacije o hrvatskom prezimenu PERNAR. Anyone who knows anything about the origin of this surname or about the history ofᅠPERNAR, možete ostaviti poruku u odsjeku za komentare pri dnu ove stranice. Hvala!

Broj pojavljivanja u populaciji Hrvatske: 943 (628. po čestoći)