ŠANTEK

Ova internetska stranica sadrži informacije o hrvatskom prezimenu ŠANTEK. Ako znate bilo što o podrijetlu toga prezimena ili o povijesti obitelji ŠANTEK, možete ostaviti poruku u odsjeku za komentare pri dnu ove stranice. Hvala!

Broj pojavljivanja u populaciji Hrvatske: 1.162 (458. po čestoći)