VUK

Ova internetska stranica sadrži informacije o hrvatskom prezimenu VUK. Anyone who knows anything about the origin of this surname or about the history ofᅠVUK, možete ostaviti poruku u odsjeku za komentare pri dnu ove stranice. Hvala!

Broj pojavljivanja u populaciji Hrvatske: 2.109 (182. po čestoći)