VUKSAN

Ova internetska stranica sadrži informacije o hrvatskom prezimenu VUKSAN. Anyone who knows anything about the origin of this surname or about the history ofᅠVUKSAN, možete ostaviti poruku u odsjeku za komentare pri dnu ove stranice. Hvala!

Broj pojavljivanja u populaciji Hrvatske: 789 (795. po čestoći)